Toimitusjohtajan haastattelu

Miten kuvailet Alma Median vuotta 2015?

Toimintaympäristö huomioiden olen tyytyväinen Alma Median kehitykseen vuonna 2015. Kotimaassa talouden kokonaiskuva säilyi kuluneenakin vuonna yhä ankeana, eikä esimerkiksi mediamainonnan määrässä tapahtunut vieläkään toivottua käännettä parempaan. Etenimme kuitenkin suunnitellusti monikanavamedian ja palveluiden kehittämisessä. Ulkomailla olemme löytäneet rekrytointiliiketoiminnassamme kannattavan kasvun polun.

Mitkä olivat Alma Median tärkeimmät kehitysaskeleet vuonna 2015?

Alma Media on operatiivisesti paremmassa kunnossa kuin koskaan. Yhtiön liiketoiminta kasvaa ja kasvu on kannattavaa. Keskeinen rooli operatiivisen tuloksemme parantumisessa on Keski-Euroopan rekrytointiliiketoiminnan vahvalla kasvulla. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus koko Alman tuloksesta on kasvanut merkittävästi, ja nykyisin lähes puolet liikevoitostamme tulee Suomen ulkopuolelta. Lisäksi kehittyvällä palveluliiketoiminnalla on oma merkittävä osansa operatiivisen tuloksemme vahvistumisessa.

Kannattavuuden parantamiseksi teimme vuonna 2015 myös toimenpiteitä julkaisutoimintamme tervehdyttämiseksi: erityisesti Aluemediassa toteutimme tehostamista ja jopa lehtien divestointeja, mutta myös IL-Mediassa tehtiin toiminnan uudelleenjärjestelyjä.

Alma Medialla on takanaan jo kaksi vuosikymmentä digitaalisen liiketoiminnan kehitystaivalta. Käynnistimme tuotteidemme digitalisoinnin jo 1990-luvun puolivälissä, kun Iltalehti ja Kauppalehti alkoivat ilmestyä verkossa. Kuluneena vuonna rikoimme merkittävän rajapyykin, kun digitaalisten tuotteiden ja palveluiden liikevaihto ylitti 100 miljoonaa euroa.

Vuoden 2015 merkittävin liiketoimi oli Talentumin osto. Alman ja Talentumin liiketoiminnot täydentävät erinomaisesti toisiaan ja niiden sulautumisessa syntyy merkittävä ammattilaismedian ja yrityspalveluiden toimija niin Suomen kuin Ruotsin markkinoille.Toimintojen integrointi on lähtenyt hyvin käyntiin.

Miten Alma Median taloudelliset tavoitteet toteutuivat vuonna 2015?

Alma Median operatiivinen tulos parani vaikeasta suhdanteesta huolimatta. Suurin kiitos tästä kuuluu Itä-Euroopan rekrytointiliiketoiminnallemme, joka kasvoi hienosti. Olemme asettaneet itsellemme kunnianhimoiset tavoitteet erityisesti digitaalisen liiketoiminnan pitkän aikavälin kasvulle sekä pääoman tuotolle. Digitaalisen liiketoiminnan kasvussa emme saavuttaneet 15 prosentin vuositavoitettamme, koska digitaalisen mainonnan myynti sai kankean lähdön erityisesti IL-Mediassa. Tulosparannuksemme ei vielä ollut riittävä saavuttamaan pitkän aikavälin 15 prosentin pääoman tuottotavoitetta varsinkin kun sitä painoivat kertaerät, jotka koostuivat pääosin kotimaan julkaisutoiminnan kustannussopeutuksista erityisesti Aluemediassa sekä arvonalennustestauksen yhteydessä kirjatuista arvonalennuksista.

Kuinka Alma Media on vastannut toimintaympäristön muutosvoimiin?

Mediakulutuksen painopiste siirtyy edelleen digitaalisiin kanaviin, etenkin mobiiliin. Mediakäytön muutosten myötä markkinoijien panostukset sanomalehtimainontaan vähenevät edelleen. Digitalisoituminen on myös luonut globaalit mainosmarkkinat. Suomessa digimainonnasta jo puolet menee ulkomaisille toimijoille.

Markkinointiviestintä ja sen teknologiat muuttuvat yhä nopeammassa tahdissa. Kulunut vuosi oli Suomessa merkittävä ohjelmallisen ostamisen kasvun vuosi. Pääsimme kiinni tähän kasvavaan markkinaan erityisesti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Alma Median mobiilimainonnan verkosto on jo nyt yksi Suomen tavoittavimmista ja laajenee entisestään Talentumin tarjooman liittyessä Alman palveluihin. Panostamme mobiilimainonnan ohjelmalliseen ostamiseen, perinteisten suoramyynnin ratkaisujen lisäksi. Tarjoamme asiakkaillemme uusia, tuloksellisia digitaalisia monimediaratkaisuja. Alman työkaluilla mainostaja voi hyödyntää dataa, analytiikkaa ja käyttäjäprofiilitietoja mobiilisivustoista ja -sovelluksista sekä kohdentaa kampanjansa tehokkaasti.

Kykyämme vastata toimintaympäristön muutoksiin vahvistaa myös se, että olemme strategisilla valinnoillamme onnistuneet hajauttamaan liiketoiminnan maantieteellistä riskiä. Kun Suomen talouskasvu on pudonnut yhdeksi EU-alueen heikoimmista, olemme läsnä niissä maissa, jotka ovat olleet viime vuosina Euroopan nopeimmin kasvavia kansantalouksia. Lisäksi laaja brändiportfoliomme tuo liiketoimintaamme vakautta.

Alma Media ei ole jäänyt sivustakatsojan rooliin nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Olemme olleet hyvissä ajoin liikkeellä digitaalisessa transformaatiossa ja siksi juuri nyt vahvassa, aktiivisessa roolissa hyödyntämässä käynnissä olevaa murrosta.

Mitkä asiat nostaisit esille yritysvastuun kehittämisessä vuonna 2015?

Viime vuonna jatkoimme toimiamme ja yhteistyötämme ympäristövaikutustemme pienentämiseksi, henkilökunnan osaamisen kehittämiseksi ja nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi. Yritysvastuun painopisteissä korostuivat erityisesti journalismin yhteiskunnalliset vaikutukset, vastuullinen kuluttajadatan hallinta, monimuotoisuuden kehittäminen sekä paikallinen sosiaalinen vastuu. 

Epävakaa yleinen talouden tilanne raastaa suomalaisia mediayhtiöitä ja pahimmillaan köyhdyttää monimuotoista mediamaisemaamme. Ilman toimivaa, laajaa, laadukasta ja moniarvoista mediaa ei ole myöskään demokratiaa. Tätä uhkaa vastaan haluamme Alma Mediassa taistella kehittämällä julkaisujamme ja palveluitamme vastaamaan yhä paremmin kuluttajien tarpeisiin - sisällön laadusta tinkimättä. Myös kuluttajatiedon vastuullinen kerääminen, käyttäminen ja säilyttäminen on Alma Median liiketoiminnalle ensiarvoisen tärkeää. Vuonna 2015 päivitimme ja määrittelimme uudelleen toimintamme kannalta olennaiset vastuullisuusprioriteetit yhteistyössä ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien kanssa. Olennaisuusanalyysin tulosten perusteella saamme vuonna 2016 uutta suuntaa yritysvastuukokonaisuuden entistäkin vankemmalle kehityspolulle. Lisäksi vuoden 2015 yritysvastuuraportoinnin osalta lähdimme kehittämään raportointitasoamme kohti GRI:n G4-raportointia, jota sovellamme meille olennaisin osin.

Maksoimme vuonna 2015 Suomeen veroja kaiken kaikkiaan noin 50 miljoonaa euroa.

Mistä Alma Media hakee kasvua tulevaisuudessa?

Alma Media on juurtunut syvälle suomalaiseen yhteiskuntaan - aina 1800-luvun puolesta välistä lähtien. Olemme eläneet keskellä kyläyhteisöjä ja kasvavia kaupunkeja: tunnemme Suomen ja suomalaiset. Kansainvälistymisen myötä olemme integroituneet myös muun muassa tsekkiläiseen, slovakialaiseen ja virolaiseen yhteiskuntaan ja talouteen. Meillä on näin paremmat edellytykset tehdä julkaisuistamme ja palveluistamme kiinnostavampia ja koskettavampia kuin monilla globaaleilla kilpailijoillamme.

Tuotekehityksessä ja innovoinnissa kellotaajuutemme pitää kasvaa merkittävästi. Meidän on kyettävä tuottamaan uusia palveluita ketterästi: toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen pitää nopeasti ja joustavasti vastata ajan tarpeisiin.

Alma Media jatkaa kestävän kasvun tiellä. Strategiamme on digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen kehittää ja kasvattaa aktiivisesti nykyisiä tuotteita ja palveluita sekä vahvistaa nykyisiä liiketoiminta-alueitamme yritysjärjestelyin. Yhtiön tavoitteena on liikevaihdon ja markkinaosuuksien kasvattaminen erityisesti digitaalisessa mediassa ja palveluissa Suomessa sekä kansainvälisen liiketoiminnan laajentaminen. Hyödynnämme vahvaa rahoitusasemaamme ja haemme uusia liiketoiminta-avauksia painottuen digitaaliseen liiketoimintaan.