Avainluvut

AVAINLUVUT 2015 2014 Muutos
MEUR 1-12 1-12 %
Liikevaihto 291,5 295,4 -3,9 -1,3
Sisältöliikevaihto 104,7 110,1 -5,5 -4,9
Sisältömyynti, painettu 97,0 104,6 -7,6 -7,2
Sisältömyynti, verkko 7,1 5,6 1,5 27,3
Mainosmyynnin liikevaihto 146,9 146,4 0,5 0,3
Mainosmyynti, painettu 66,2 73,7 -7,5 -10,2
Mainosmyynti, verkko 80,7 72,7 8,0 11,0
Palveluliikevaihto 39,9 38,8 1,1 2,8
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 268,7 274,6 -5,9 -2,1
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 37,4 35,1 2,3 6,5
Käyttökate 34,5 36,4 -1,9 -5,1
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 23,4 21,4 2,0 9,3
% liikevaihdosta 8,0 7,2
Liikevoitto (-tappio) 17,7 20,7 -3,0 -14,5
% liikevaihdosta 6,1 7,0
Tilikauden tulos 12,1 15,7 -3,7 -23,3
Tulos/osake, EUR (laimentamaton) 0,13 0,19 -0,06 -30,9
Tulos/osake, EUR (laimennettu) 0,13 0,19 -0,06 -30,9
Verkkoliiketoiminnan liikevaihto 102,8 94,5 8,3 8,7
Verkkoliiketoiminta, % liikevaihdosta 35,3 32,0